Over Cybersave Yourself

Cybersave Yourself is de beveiligingscampagne voor onderwijs en onderzoek. Hier vind je onder andere beveiligingstips, filmpjes en games over beveiligings- en privacybewustzijn. Voor instellingen biedt Cybersave Yourself een toolbox met materialen waarmee ze zelf bewustwordingscampagnes kunnen opzetten.

Campagnemateriaal

In 2009 is SURFnet samen met informatiebeveiligers van universiteiten en hogescholen gestart met de dienst Cybersave Yourself (CSY). Het doel van CSY is om medewerkers en studenten meer bewust te maken van (digitale) informatiebeveiliging en privacy. De dienst biedt campagnemateriaal aan waarmee instellingen zelf bewustwordingscampagnes kunnen voeren, met materiaal gericht op diverse doelgroepen: studenten, medewerkers, onderzoekers, docenten, management.

Het campagnemateriaal behandelt diverse onderwerpen. Denk hierbij aan phishing, privacy, ransomware, openbare wifi-netwerken, enzovoort. Deze zullen doorlopend worden uitgebreid. Mocht er een onderwerp ontbreken waar je behoefte aan hebt, laat het ons vooral weten.

Toolkit voor instellingen

Voor instellingen die aangesloten zijn op SURFnet is een speciale Cybersave Yourself-toolkit ontwikkeld. Deze bevat communicatiemiddelen die instellingen kunnen gebruiken bij hun eigen beveiligingscampagne. Instellingen kunnen de middelen personaliseren door een eigen logo of huisstijl toe te voegen. Ook zijn er draaiboeken en workshopmaterialen beschikbaar.

Meer informatie

Wil je toegang tot de toolkit of heb je vragen over Cybersave Yourself, stuur dan een mail naar info@cybersaveyourself.nl.

Laatste wijziging op 29 jul 2016